விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன அதியுயர் ஊடக விருதுகள் 2021!

விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன அதியுயர் ஊடக விருதுகள் 2021!

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான அதியுயர் ஊடக விருதுகள் 23 ஆவது பதிப்பின் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதித் திகதி ஆகஸ்ட் 20, 2022 சனிக்கிழமை வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்னர் எவ்வித நீட்டிப்புகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது என்பதனை நினைவில் கொள்ளவும். Application Form

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான அதியுயர் ஊடக விருதுகள் 23 ஆவது பதிப்பின் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதித் திகதி ஆகஸ்ட் 20, 2022 சனிக்கிழமை வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்னர் எவ்வித நீட்டிப்புகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது என்பதனை நினைவில் கொள்ளவும்.

Application Form

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos